Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δημιουργήθηκε με μεγάλη προσοχή.Φέρουμε την ευθύνη σύμφωνα με την γενική νομοθεσία και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι ιδέες,τα κείμενα, ο τρόπος γραφής,τα γραφικά,οι λέξεις κλείδια-ετικέτες,το λογισμικό,οι φωτό,τα έργα και όλη η ιστοσελίδα προστατεύονται αυτοτελώς και ανήκουν στον ιδιοκτήτη,δημιουργό και συγγραφέα της ιστοσελίδας www.katalytes.com – tsoukalas exhaust (Texhaust).

Η αναπαραγωγή,επεξεργασία,διαβίβαση και κάθε είδους χρήση εκτός των ορίων δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας  απαιτούν την έγγραφη συναίνεση του εκάστοτε συντάκτη/δημιουργού.Δεν επιτρέπεται η λήψη και η αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας και όλο των παραπάνω,παρά μόνο για ιδιωτική χρήση και πάντοτε με αναφορά στον ιστότοπο.

Κάθε εμπορικό σήμα/λογότυπο που βρίσκεται στην ιστοσελιδα katalytes.com προστατεύεται από νόμους σχετιζόμενους με τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα και δεν μπορούν  να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο.Ο χρήστης πριν από οποιαδήποτε χρήση, θα πρέπει να φροντίσει να προμηθευτεί άδεια από τον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος ή/και λογοτύπου.

Παρόλα αυτά εάν περιέλθει στην αντίληψη σας τυχόν παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να ληφθούν τα αντίστοιχα νομικά μέτρα.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα προυποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Share